TEDARİK YÖNETİMİ
(GÜCÜN EN ZAYIF HALKANIN GÜCÜ KADARDIR)

Günümüzün rekabet koşullarında fark yaratmanın anahtarı tedarikçilerden geçmektedir. Organizasyonların en büyük gücü tedarikçileridir. İş süreçlerinde “mükemmelliği” hedefleyen İdea için tedarik yönetim süreci en önemli süreçlerdendir.

Bilginin ve malzemenin en etkin ve doğru akışını sağlamak birinci önceliktir.

Sistemi oluşturan tüm halkaların doğru bilgi ve iletişim teknolojileri ile entegre edilmesi sonucu verimlilik artışı ve değişen Pazar koşularına hızlı entegrasyon sağlanmaktadır.