BİZ BİR EKİBİZ

İdea yönetimsel olarak yatay organizasyon yapısını benimsemiştir. Kendi kendini yönetebilen takımlar sayesinde değişen müşteri taleplerine hızlı ve etkin cevap verebilme kabiliyeti gelişmiş çalışanlarla, takım çalışması ve şirket içi işbirliği bilinci kuvvetlenmektedir.

Genç,dinamik ve meraklı ekibi ile öğrenen ve kendini sürekli geliştiren İdea ekibi, yetenek ve ilgi alanları kapsamında kariyer ilerleme faaliyetlerini planlamaktadırlar. Organizasyon yapısı içerisindeki yatay ve dikey hareketlilik ile ekibin motivasyonuyla beraber kişisel yetkinliklerininde artması hedeflenmektedir.

Gerek yurtiçi gerek yurtdışı organizasyonlar içerisinde yer alan ekip üyeleri sürekli gelişim ve öğrenim prensibi ile kendisini ve çalışma arkadaşlarını geliştirme fırsatını yakalarlar.

GÜCÜN EN ZAYIF HALKANIN GÜCÜ KADARDIR

Günümüzün rekabet koşullarında fark yaratmanın anahtarı tedarikçilerden geçmektedir. Organizayonların en büyük gücü tedarikçileridir. İş süreçlerinde "mükemmelliği" hedefleyen İdea için tedarik yönetim süreci en önemli süreçlerdendir.
Bilginin ve malzemenin en etkin ve doğru akışını sağlamak birinci önceliktir.

Sistemi  oluşturan tüm halkaların doğru bilgi ve iletişim teknolojileri ile entegre edilmesi sonucu verimlilik artışı ve değişen pazar koşullarına hızlı entegrasyon sağlanmaktadır.

DÜNYA SADECE BİZE AİT DEĞİL

Kurumsal sosyal sorumluluğun iş süreçlerindekş sürdürülebirliğine katkısı yadsınamaz. 
Kurumların da bu dünyanın bir parçası olduğu bilinci ile dünyayı güzelleştirmenin önemine inanıyor ve bu anlamda İdea olarak üstümüze düşen görevleri yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz.

İdea insan odaklı bir firmadır.
Gerek ekip arkadaşları gerekse tedarikçi ağındaki insan kaynaklarının önemine inanır. İş ve İş Güvenliği sistemlerine tam entegre çalışmaktadır. Sağlıklı, Güvenli ve huzurlu iş ortamı yaratma amacı ile süreçlerini yönetmekte ve takip etmektedir. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı kurum çalışanları ile beraber tedarikçi ağındaki tüm iş gücünü bir bütün olarak görür, korur ve gözetiriz.

İdea çevre odaklı bir firmadır.

yaşanabilir bir dünya bilinci ile üretim süreçlerimizin her noktasında çevre odaklı çalışmalar yürütmekteyiz. Doğaya saygılı iş süreçleri geliştirirken, tedarik ağımızı oluşturan firmalarla temiz enerji kullanımı, atık yönetimi ve hava/su kirliliğine karşı stratejiler belirlemekteyiz.
Sektördeki ve dünyadaki "yeşil" firma stratejilerini ve yöntemlerini yakın takipteyiz.

İnsan sağlığına zarar vermeyen Öko-Teks standartlarına uygun ürünler kullanıyor, atık suyun geri dönüştürülmesi, organik pamuk kullanımı gibi "yeşil" projelerin içerisinde yer alıyoruz.