SOSYAL SORUMLULUK
( DÜNYA SADECE BİZE AİT DEĞİL)

Kurumsal sosyal sorumluluğun iş süreçlerindeki sürdürülebilirliğine katkısı yadsınamaz. Kurumların da bu dünyanın bir parçası olduğu bilinci ile dünyayı güzelleştirmenin önemine inanıyor ve bu anlamda İdea olarak üstümüze düşen görevleri yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz.

İdea Eğitimin gücüne her zaman inanan bir firmadır.

İnsan hakları Evrensel Bildirisinde yer alan “ Her bireyin eğitim görmeye hakkı vardır” ilkesi ile kuruluşunsan bu yana ülkenin çeşitli lokasyonlarında okulların restorasyonu ile birlikte ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktayız.

İdea insan odaklı bir firmadır.

Gerek ekip arkadaşları gerekse tedarikçi ağındaki insan kaynaklarının önemine inanır. İş ve iş güvenliği sistemlerine tam entegre çalışmaktadır. Sağlıklı, güvenli ve huzurlu iş ortamı yaratma amacı ile süreçlerini yönetmekte ve takip etmektedir. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı kurum çalışanları ile beraber tedarikçi ağındaki tüm işgücünü bir bütün olarak görür, korur ve gözetir.

İdea çevre odaklı bir firmadır.

Yaşanabilir bir dünya bilinci ile üretim süreçlerimizin her noktasında çevre odaklı çalışmalar yürütmekteyiz. Doğaya saygılı iş süreçleri geliştirirken, tedarik ağımızı oluşturan firmalarla temiz enerji kullanımı, atık yönetimi ve hava/su kirliliğine karşı stratejiler belirlemekteyiz.

Sektördeki ve dünyadaki “yeşil” firma stratejilerini ve yöntemlerini yakın takipteyiz.

İnsan sağlığına zarar vermeyen Öko-Teks standartlarına uygun ürünler kullanıyor, atık suyun geri dönüştürülmesi, organik pamuk kullanımını gibi “yeşil” projelerin içerisinde yer alıyoruz.