BİZ BİR EKİBİZ

İdea yönetimsel olarak yatay organizasyon yapısını benimsemiştir. Kendi kendini yönetebilen takımlar sayesinde değişen müşteri taleplerine hızlı ve etkin cevap verebilme kabiliyeti gelişmiş çalışanlarla, takım çalışması ve şirket içi işbirliği bilinci kuvvetlenmektedir.

Genç,dinamik ve meraklı ekibi ile öğrenen ve kendini sürekli geliştiren İdea ekibi, yetenek ve ilgi alanları kapsamında kariyer ilerleme faaliyetlerini planlamaktadırlar. Organizasyon yapısı içerisindeki yatay ve dikey hareketlilik ile ekibin motivasyonuyla beraber kişisel yetkinliklerininde artması hedeflenmektedir.

Gerek yurtiçi gerek yurtdışı organizasyonlar içerisinde yer alan ekip üyeleri sürekli gelişim ve öğrenim prensibi ile kendisini ve çalışma arkadaşlarını geliştirme fırsatını yakalarlar.